Wandelen voor Water

Binnenkort doen we mee aan dit project met aandacht voor water, watervoorziening, waterhuishouding. Zeker ook voor die plaatsen waar weinig water te vinden of te krijgen is! Iedereen in de wereld heeft recht op goed drinkwater.