Afsprakenkaarten

Zo doen wij dat!

Hier vindt u de afsprakenkaarten waarin OBS Anloo heeft vastgelegd hoe wij met verschillende onderwerpen omgaan. Deze kaarten zijn door het team en de Medezeggenschapsraad opgesteld.

Goede afspraken zorgen voor een veilige omgeving voor leerlingen, leerkrachten en ouders. In sommige gevallen zijn de afspraken uit een beleidsplan of protocol gehaald. Deze zijn natuurlijk in te zien voor alle betrokkenen. Zij staan op de pagina Protocollen.