Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. Anloo

Met Passend Onderwijs hebben we als PrimAH scholen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een leerling de ondersteuning te geven die het nodig heeft en een passende onderwijsplek te bieden, hetzij binnen onze stichting hetzij binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 22.01 (Assen en omgeving). Ook onze school heeft haar schoolondersteuningsprofiel opgesteld.