Ondersteuningsprofiel

In dit ondersteuningsprofiel beschrijven we op hoofdlijnen welke expertise we binnen de school hebben en welke ondersteuning we, vanuit de ‘eigen expertise’, onze leerlingen kunnen bieden. Het schoolondersteunings-profiel is een onderdeel van de schoolgids, zodat voor ouders, team, leerlingen en anderen inzichtelijk is wat de mogelijkheden en de grenzen van de school zijn.

Ons ondersteuningsprofiel is niet statisch en vastomlijnd. We vinden het belangrijk om elk jaar de balans op te maken en aan te geven welke ondersteuning wij kunnen bieden. De nadruk ligt op maatwerk omdat de ene leerling de andere niet is. Bovendien vraagt niet elke leerling met een beperking hetzelfde ondersteuningsaanbod.

In de aanmeldingsprocedure onderzoeken we gedegen welke (extra) ondersteuning de leerling van ons vraagt. We gaan na of er op onze school een mogelijkheid is, eventueel met in- of externe begeleiding, om ons ondersteuningsaanbod aan te passen. Wanneer dat niet mogelijk is gaan we gezamenlijk met de ouders na op welke school wel een passende onderwijsplek is (in verband met de zorgplicht van de school).

Klik hier voor het Schoolondersteuningsprofiel.