Ondersteuning en passend onderwijs

Wij zorgen dat alle leerlingen in onze regio de onderwijsondersteuning krijgen die ze nodig hebben: dat heet passend onderwijs. Om deze ondersteuning zo goed mogelijk te organiseren werkt onze school samen met alle andere scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo. Dit doen we binnen het Samenwerkingsverband Noord- en Midden-Drenthe. In passend onderwijs heeft iedereen een rol: het schoolbestuur, de leerkrachten en andere professionals, ouders, (jeugd) zorgpartners gemeenten en het samenwerkingsverband.Hoe dit is geregeld en welke afspraken hiervoor gemaakt zijn, lees je op de website van het Samenwerkingsverband Noord- en Midden-Drenthe.

In het schoolondersteuningsprofiel beschrijven we op hoofdlijnen welke expertise wij binnen Obs Anloo hebben en welke ondersteuning wij onze leerlingen kunnen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel is een onderdeel van de schoolgids en maakt inzichtelijk is wat de mogelijkheden en de grenzen van de school zijn.

Ons ondersteuningsprofiel is niet statisch en vastomlijnd. We vinden het belangrijk om elk jaar de balans op te maken en aan te geven welke ondersteuning wij kunnen bieden. De nadruk ligt op maatwerk omdat de ene leerling de andere niet is. Bovendien vraagt niet elke leerling met een beperking om hetzelfde ondersteuningsaanbod.

In de aanmeldprocedure onderzoeken we gedegen of en welke ondersteuning de leerling van ons vraagt. We gaan na of er op onze school een mogelijkheid is, eventueel met in- of externe begeleiding. Wanneer dat niet mogelijk is gaan we gezamenlijk met de ouders na op welke school wel een passende onderwijsplek is (in verband met de zorgplicht van de school).

Klik hier voor het Schoolondersteuningsprofiel.