Schoolgids

In de schoolgids vindt u allerlei praktische informatie over de school, zoals schooltijden en vakanties, leerlingenvervoer, en uiteraard  informatie over ons onderwijs, zoals de lesmethodes, leerlijnen, individuele leerlingenzorg. Daarnaast bevat de schoolgids informatie over doelstellingen en plannen voor de toekomst.

Schoolgids OBS Anloo.