Ouderraad (OR) OBS Anloo

De ouderraad van OBS Anloo heeft voornamelijk als taak het organiseren, ondersteunen en begeleiden van buitenschoolse activiteiten en festiviteiten van de school. Als voorbeelden kunnen we noemen: schoolreizen, ouderavonden, Kerst- en Sinterklaasvieringen, etc. De kosten van dergelijke activiteiten worden betaald uit de kas van de ouderraad.

Eén van de leerkrachten woont bij toerbeurt elke ouderraadsvergadering bij. De leden van de ouderraad worden verkozen voor een periode van 3 jaar. Na deze periode kan men zich herkiesbaar stellen.  Voorafgaand aan de verkiezing van de ouderraad wordt er door de zittende ouderraad een oproep gedaan aan de ouders/verzorgers om zich kandidaat te stellen. Aan het begin van elk schooljaar worden de jaarstukken van het voorgaande schooljaar ter inzage opgehangen op school.

De ouderraad bestaat uit de volgende personen:

  • Janna Speelman (voorzitter)
  • Susan Oldenbeuving (penningmeester)
  • Yvonne Speelman (secretaris)
  • Carin van der Scheer (lid)
  • Anja Gils (lid)