Tussen/buitenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang

Tussen de middag kunnen de kinderen op school overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De Tussenschoolse Opvang (TSO) is geregeld door de TSO werkgroep Stichting Kinderopvang Rolde. Elke middagpauze verzorgt een pedagogisch medewerker van SKR samen met een hulpouder het overblijven. De kinderen kunnen hun meegebrachte boterhammen opeten in de overblijfruimte.  Na het eten kunnen de kinderen buiten spelen of bij heel slecht weer in de overblijfruimte en het gymlokaal.

Voor meer informatie en de tarieven voor het overblijven kunt u terecht op http://www.kinderopvangrolde.nl/.

Buitenschoolse opvang

BSO Anloo is gehuisvest in de basisschool. Er wordt gewerkt met één groep van maximaal 12 kinderen.  Het klaslokaal dat overdag door de groepen 1, 2 en 3 wordt gebruikt  is geschikt gemaakt voor buitenschoolse activiteiten. Het heeft een ruim assortiment aan speelgoed en knutselmateriaal. Ook aan de grotere kinderen is gedacht, zij kunnen o.a. chillen, spelletjes  doen, lezen of knutselen. Buitenactiviteiten op het prachtige terrein van de school in Anloo zijn een belangrijk onderdeel van BSO Anloo.  Bij slecht weer kunnen we gebruik maken van het gymlokaal.

De buitenschoolse opvang is tijdens de schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag open van 15.00 tot 18.00 uur. De tussenschoolse opvang is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur. In de vakantieweken kunnen de kinderen in Rolde komen spelen. Per week dient u 1 dagdeel af te nemen (uitzondering hierop is de incidentele opvang).
Meer informatie over de BSO vindt u hier.