Schoolplan

De ontwikkeling van het onderwijs binnen de school geschiedt planmatig aan de hand van een onderwijskundig meerjarenplan, o.a. gebaseerd op een vier-jaarlijkse interne analyse, een ouder- en een leerlingenquête en  opmerkingen van de inspectie.

Alles wordt opgenomen in het schoolplan. Dit plan omvat steeds een periode van 4 jaar. De huidige schoolplanperiode loopt van 2019-2023. Aan het schoolplan is een onderwijskundig meerjarenplan gekoppeld dat jaarlijks wordt bijgesteld.

Ten behoeve van de realisatie van het onderwijskundig meerjarenplan wordt elk jaar een scholingsplan opgesteld waarin de scholing van de teams en individuele leerkrachten wordt vastgelegd. De vraag naar de gewenste scholing wordt getoetst aan het onderwijskundig meerjarenplan. Naast scholing aansluitend bij het onderwijskundig meerjarenplan is er ook ruimte voor ad-hoc scholing, d.w.z. voor workshops en trainingen die tijdens het schooljaar worden aangeboden.

Schoolplan-Anloo-2019-2023