Groepen & Personeel OBS Anloo

Groep 1, 2 & 3

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Morgen Juf Kariann Juf Kariann Juf Janien Juf Janien Juf Janien
Middag Juf Kariann Juf Kariann Juf Janien

Groep 4 en 5

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Morgen Meester Mathieu Meester Mathieu Meester Mathieu Meester Thijs Meester Mathieu
Middag Meester Mathieu Meester Mathieu Meester Thijs Meester Mathieu

Groep 6, 7 & 8

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Morgen Juf Annemarie Juf Annemarie Meester Thijs Juf Annemarie Juf Annemarie
Middag Juf Annemarie Juf Annemarie Juf Annemarie Juf Annemarie

Meester Patrick heeft de gymuren samen met een groepsleerkracht en is ICT-coach. Gymlessen voor groep 3 t/m 8 zijn op woensdag en vrijdag.

Juf Kariann werkt op woensdag als intern begeleider.

Juf Nicole voert directeurstaken uit, staat voor de klas en heeft een bovenschoolse taak.

Onderwijsassistenten zijn Henriet Benjamins en Christina Nieborg.