Groepen & Personeel OBS Anloo

Groep 1, 2 & 3

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Morgen Juf Cobie Juf Cobie Juf Kariann Juf Kariann Juf Kariann
Middag Juf Cobie Juf Cobie Juf Kariann

Groep 4,5 & 6

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Morgen Meester Mathieu Meester Mathieu Meester Mathieu Meester Ruud Meester Mathieu
Middag Meester Mathieu Meester Mathieu Meester Ruud Meester Mathieu

Groep 7 & 8

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Morgen Juf Annemarie Juf Annemarie Meester Ruud Juf Annemarie Juf Annemarie
Middag Juf Annemarie Juf Annemarie Juf Annemarie Juf Annemarie

Meester Patrick heeft de gymuren samen met een groepsleerkracht en is ICT-coach. Gymlessen voor groep 3 t/m 8 zijn op woensdag en vrijdag.

Juf Cobie werkt op woensdag als intern begeleider.

Meester Ruud doet zijn directeurstaken op maandag en dinsdag en heeft een bovenschoolse taak.

Onderwijsassistenten zijn Henriet Benjamins en Christina Nieborg.