Opbrengst sponsorloop bekend

Wat een groot bedrag is er door de kinderen bij elkaar gelopen! 1543,- euro!!!! Iedereen die gelopen heeft, gesponsord heeft en geholpen heeft: bedankt!!!