Bestuur

Stichting voor openbaar primair onderwijs in Aa en Hunze

Vanaf 1 januari 2010 is het openbaar onderwijs van de gemeente Aa en Hunze overgegaan in een stichting met de naam PrimAH. Binnen deze stichting wordt onderwijs verzorgd door ongeveer 140 leerkrachten voor rond de 1600 leerlingen. Er zijn 12 scholen, verspreid over de gemeente Aa en Hunze, elk geleid door een eigen schooldirecteur.

Onze missie is:

 • Hart voor kinderen.
 • Hart voor personeel.
 • Duurzame ontwikkeling.
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Fons Disch (Voorzitter)
 • Albert Noord
 • Heleen Kamphuijs
 • Bob Bergsma
 • Karin Weening

College van Bestuur

 • Jeroen A. Kleyberg (Directeur-bestuurder)

Stafbureau

Het stafbureau bestaat uit:

 • Gea Linker (Beleidsmedewerker financiën en huisvesting)
 • Henk Hofstee (Beleidsmedewerker Personeel & Organisatie)
 • Janet Buissink (Bestuurssecretaris)

Contact

U kunt contact opnemen met Stichting PrimAH via info@primah.org.

Noot: Bovenstaande tekst is afkomstig van www.primah.org en is aan verandering onderhevig. Voor actuele gegevens verwijzen wij altijd naar de website van de stichting.

Leerplicht en verlof

Vragen? Heeft u na het lezen nog vragen? Wendt u zich dan tot de directeur van de school of tot de leerplichtambtenaar van de gemeente Aa en Hunze: Monique Willems.