Tussenschoolse opvang

Tussen de middag kunnen de kinderen op school overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De Tussenschoolse Opvang (TSO) is geregeld door de TSO werkgroep Stichting Kinderopvang Rolde. Elke middagpauze is er een pedagogisch medewerker van SKR aanwezig en verzorgt samen met een hulpouder het overblijven. De kinderen kunnen hun meegebrachte boterhammen opeten in de overblijfruimte. Geeft u geen snoep mee voor het middageten! Na het eten kunnen de kinderen buiten spelen of bij heel slecht weer in de overblijfruimte en het gymlokaal.

Voor meer informatie en de tarieven voor het overblijven kunt u terecht op http://www.kinderopvangrolde.nl/

De Buitenschoolse opvang (BSO) is geregeld door Skid Kinderopvang:

Email: info@skidkinderopvang.nl

Website: www.skidkinderopvang.nl