Groepen & Personeel OBS Anloo

 

 

Groep 1, 2 & 3

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Morgen Juf Cobie Juf Cobie Juf Kariann Juf Kariann Juf Kariann
Middag Juf Cobie Juf Cobie Juf Kariann  n.v.t.

Groep 4,5 & 6

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Morgen Meester Mathieu Meester Mathieu Meester Mathieu Meester Ruud Meester Mathieu
Middag Meester Mathieu Meester Mathieu Meester Ruud Meester Mathieu

Groep 7 & 8

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Morgen Juf Annemarie Juf Annemarie Meester Ruud Juf Annemarie Juf Annemarie
Middag Juf Annemarie Juf Annemarie Juf Annemarie Juf Annemarie

 

Meester Patrick heeft de gymuren samen met een groepsleerkracht en is ICT-coach. Gymlessen voor groep 3 t/m 8 zijn op dinsdag en donderdag.

Juf Cobie werkt ook als interne begeleider op woensdag.

Meester Ruud doet zijn directeurstaken op maandag en dinsdag en heeft een bovenschoolse taak.

Onderwijsassistenten zijn Henriet Benjamins en Christina Nieborg.