Nieuwsbrief december

Deze tweede nieuwsbrief gaat over het eind van het jaar 2020. Natuurlijk besteedt de school volop aandacht aan Sinterklaas en Kerstfeest. Bij groep 3 hangen de stoomboten al aan het raam.

Verder leest u over de groei van de school: we gaan naar de 40 kinderen? Ook zoeken we goede ideeën om snel voldoende geld voor het speeltoestel in te zamelen. We hebben afscheid genomen van juf Niesje.

Nieuwsbrief december 2020.