Welkom juf Nicole!

Nicole Jongman is per 1 januari 2022 de directeur van OBS Anloo. Zij volgt meester Ruud op die met pensioen is gegaan.

“Wat mij bij OBS Anloo bijzonder aanspreekt is het motto SAMEN en de combinatie van het directeurschap met lesgevende taken. Uit gesprekken met de Medezeggenschapsraad en het team merk ik dat er veel raakvlakken zijn tussen OBS Anloo en mijn visie op onderwijs. Bijvoorbeeld op het gebied van eigenaarschap. Een kind kan zich optimaal ontwikkelen als het zich betrokken voelt, (deels) eigen keuzes kan maken en met plezier naar school gaat. Hierbij is een goed pedagogisch klimaat een belangrijke voorwaarde.

Voor mij persoonlijk is vertrouwen van groot belang. Een kind mag fouten maken, dit is een voorwaarde voor leren. Daarbij moet het kunnen vertrouwen op de voorspelbaarheid van de volwassene. Mijn motto is dan ook: Zorg voor elkaar. Ontwikkeling lukt wanneer je je veilig voelt en gewaardeerd wordt! Voor een optimale ontwikkeling is het van belang dat kinderen, ouders, leerkrachten en de omgeving samenwerken. Ik denk dat OBS Anloo daarmee al goed op weg is. Ik verheug me erop om deel te kunnen uitmaken van deze samenwerking en dit te kunnen uitbreiden!”